202005.18
0

Kar Dağıtımı Kısıtlamasına İstisna

Ne Oldu: Dün (17.05.2020) Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) ile, şirketlerin kar dağıtımına getirilen kısıtlamaya ulaşılması güç istisnalar tanındı. Ne Olmuştu: Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Kar Dağıtımı’na ilişkin gelişmeleri 6 Nisan’da kısaca tartışmıştık. Önce İçişleri Bakanlığı 16…

202004.15
0

Yeni Covid-19 Önlem Kanun Taslağı

Dün meclise yeni bir kanun teklifi sunuldu. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminde herşey birbirine girdi, 1900’lü yıllarda öğrendiğimiz anayasa hukuku bilgilerinin – nedenini sormayın – hiçbir hükmü kalmadığı için olsa gerek kanun yapma mantığını anlamıyorum ama olsun. Bundan birkaç gün önce Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız, Covid-19’un ekonomiye etkilerini hafifletmek için bir kanun değişikliği üzerinde çalıştıklarını…

202004.06
0

Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Kar Dağıtımı

Dünya Sağlık Örgütü’nün 12 Mart’ta pandemi ilan etmesini takiben önce İçişleri Bakanlığı 16 Mart’ta yayınladığı bir genelge ile sivil toplum kuruluşlarının icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç tüm toplantı ve faaliyetlerini erteledi. Ardından 19 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı’nın 2020/03 sayılı genelgesiyle açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı Nisan ayı sonuna kadar ertelendi. Cumhurbaşkanlığı genelgesinin Resmi…