202004.24
0

Nakdi Ücret Desteği’nin Uygulama Detayları Belirlendi

Yeni Covid-19 Önlem Kanun Taslağı yazımızda, Corona virüsle mücadele kapsamında üç ay süreyle işten çıkarmaların yasaklandığını ve bu süre boyunca çalışamayan ve kısa çalışma ya da işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara aylık 1177TL nakdi ücret desteği sağlanacağını tartışmıştık.

Nakdi ücret desteği, 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında uygulanacak. Bu kişilerle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası primlerini İŞKUR karşılayacak.

Nakdi ücret desteği her ayın 8’inde ödenecek. Destekten yararlananların çalışmaya başlaması ya da emekliliğe hak kazanması halinde destek kesilecek. Bu kişilerin fiilen çalıştırıldıklarının tespiti halinde, her bir işçi ve ay için ayrı ayrı aylık brüt asgari ücret kadar idari para cezası var.

Buna göre nakdi ücret desteği başvurusu, ücretsiz izne ayrılan işçiler için işveren tarafından, iş sözleşmesi feshedilen ve fakat işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için ise doğrudan işçi tarafından yapılacak.

Uygulama şu şekilde tespit edildi:

Ücretsiz izne ayrılan işçiler bakımından İşverenlerce:

  1. Sosyal Güvenlik Kurumunun https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi internet adresindeki e-bildirge V2 sisteminden, ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar bildirim yapılması,
  2. Bu bildirimle birlikte kapsama giren çalışanlar için ücretsiz izin başvurusunda bulunulması,
  3. Sistemde ilgili ayın Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (APHB/MPHB) eksik gün nedeni olarak “28-Pandemi Ücretsiz İzin” kodunun seçilmesi,
  4. Ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirimin yapılması,
  5. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin “28-Pandemi ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi,
  6. 17.04.2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen APHB/MPHB’de “28- Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün nedeni farklı koddan bildirilenlerin, eksik gün kodunun değiştirilmesi için ilgili sosyal güvenlik merkezine başvurmaları,
  7. Nakdi ücret desteğinin uygulama süresinde, işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısının, kimlik numarasının, banka hesap numarasının ve cep telefonu bilgilerinin başvuru ekranı üzerinden bildirmesi,

gerekiyor.

İş sözleşmesi feshedilmesine rağmen işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler içinse:

  1.  15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, tekrar ve ayrıca başvurmalarına gerek olmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecek.
  2. aynı kapsamda olup işsizlik ödeneğine başvurmayanların ise “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları gerekiyor.